Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật Technimex chuyên cung cấp hóa chất, vật tư cho xét nghiệm / sản xuất hãng Merck-Sigma / Roche / Bio SB; cho thuê UPS
Hàng Hóa

Intergrate Access Control System

Liên hệ với chúng tôi

Thiết bị viễn thông

Liên hệ với chúng tôi

Chất kiểm chuẩn

Liên hệ với chúng tôi

Kính hiển vi 2 mắt AKruss MBL2000

Liên hệ với chúng tôi

Conductive tips

Liên hệ với chúng tôi

Tips for Olympus platforms

Liên hệ với chúng tôi

Tips for Dynex platforms

Liên hệ với chúng tôi

Tips for Tecan platforms

Liên hệ với chúng tôi

Tips for Hamiltol Platforms

Liên hệ với chúng tôi

Máy ủ nhiệt

Liên hệ với chúng tôi

Máy khử trùng

Liên hệ với chúng tôi

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • PHÒNG DỰ ÁN / KINH DOANH / BÁN HÀNG

 • 0904.131.988

 • info@technimexvn.com

 • PHÒNG Y DƯỢC

 • 0904.131.988

 • 024-38221504 Ext 35

 • PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • 024-38221504 Ext 2

 • PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

 • 024-38221504 Ext 4

 • PHÒNG TỔNG HỢP

 • 024-38221504 Ext 1

ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO

DỊCH VỤ

DỰ ÁN