Technique Import Export Joint Stock Company

PRODUCTS AND SERVICES

INTRODUCTION

KARDIACHAIN

TOTAL VISITED

CHI TIẾT SẢN PHẨM Máy xét nghiệm huyết học tự động Hycel HY-6200

Home Scientific Equipments & Solutions Máy xét nghiệm huyết học tự động Hycel HY-6200

Máy xét nghiệm huyết học tự động Hycel HY-6200

GNY: 118.000.000 VNĐ

83.000.000 VNĐ

Trạng thái: Máy xét nghiệm huyết học tự động Hycel HY-6200
Hãng cung cấp: Hycel Handelsges.m.b.H - Áo
Model: HY-6200
 
 

Đặc điểm của máy huyết học HY-9300
Tốc độ: 35 mẫu xét nghiệm trong 1 giờ
Thông số xét nghiệm: 20 thông số huyết học và 3 biểu đồ
Lưu trữ:  Lưu trữ 30,000 mẫu xét nghiệm
Hiển thị: Màn hình chạm TFT 8 inch
Thể tích mẫu: 10ul máu cho 1 xét nghiệm
Sử dụng 2 hóa chất: Hóa chất pha loãng (diluent) (Thùng 20L) và hóa chất ly giải (Lyse) (Chai 500ml)
Kiểu mẫu xét nghiệm:  Máu tĩnh mạch, máu mao mạch và máu pha loãng
Hiệu chuẩn: Nhiều chế độ hiệu chuẩn
Tiêu chuẩn: CE marked  

SUPPORT ONLINE

 • PHÒNG KINH DOANH

 • 4-38221504 Ext 3

 • p.kinhdoanh@technimexvn.com

 • PHÒNG DỰ ÁN KHKT

 • 04-38221504 Ext 4

 • p.duan@technimexvn.com

 • PHÒNG TỔNG HỢP

 • 844-38221504 Ext. 1

 • p.tonghop@technimexvn.com

 • PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • 04-38221504 Ext 2

 • p.taichinhketoan@technimexvn.com

EDUCATION

ĐÀO TẠO

SERVICES

PROJECT