Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật Technimex chuyên cung cấp hóa chất, vật tư cho xét nghiệm / sản xuất hãng Merck-Sigma / Roche / Bio SB; cho thuê UPS

CHI TIẾT SẢN PHẨM Bảng dữ liệu an toàn (SDS)

Trang chủ Hóa chất và vật tư Bảng dữ liệu an toàn (SDS)

Bảng dữ liệu an toàn (SDS)

Giá mời liên hệ với chúng tôi

Trạng thái:

Thông tin chi tiết


PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT
TÊN HÓA CHẤT
_______________________________________________________________________________________
 1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY
 
Tên sản phẩm :  
Mã sản phẩm :  
     
Nhà sản xuất / Nhà cung cấp thông tin chi tiết
Công ty :  
Địa chỉ :  
Điện thoại :  
Email :  
Fax :  
Khuyến nghị và hạn chế sử dụng
Các khuyến nghị và hạn chế sử dụng :  
_______________________________________________________________________________________
 1. THÔNG TIN VỀ SỰ NGUY HẠI
 
Phân loại theo EC 1272/2008
Sản phẩm là hỗn hợp được phân loại không nguy hại.
Thành phần nhãn theo GHS-US
H412 – Có hại cho thủy sinh với ảnh hưởng lâu dài.
P273 – Tránh giải phóng ra môi trường.
P501 – Thải bỏ hỗn hợp / đồ đựng tuân thủ quy định địa phương, tiểu bang, liên bang.
Các nguy cơ khác không có trong EC 1907/2006, Annex XIII.
_______________________________________________________________________________________
 1. THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN
 
Thành phần Tên hóa học Nồng độ CAS# EC# Phân loại (thành phần tinh khiết
           
         
         
 
Diễn giải cho tất cả các phân loại nguy hiểm được hiển thị trong Phần 16.
 
_______________________________________________________________________________________
 1. BIỆN PHÁP SƠ CỨU
 
  Mô tả các biện pháp sơ cứu
 
Hít phải
 
Trong trường hợp hít phải sương phun: Di chuyển người vào không khí trong lành và nghỉ ngơi. Hãy gọi bác sĩ nếu vẫn còn khó chịu. Nếu ngừng thở, cung cấp hô hấp nhân tạo. Chăm sóc y tế ngay lập tức!
Nuốt phải
 
Ngay lập tức súc miệng và uống nhiều nước (200-300 ml). KHÔNG GÂY ÓI MỬA! KHÔNG BAO GIỜ LÀM NÔN VÔ THỨC HOẶC UỐNG CHẤT LỎNG KHÁC NƯỚC! Xử lí y tế.
Tiếp xúc với da Cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn ngay lập tức và rửa da bằng xà phòng và nước. Chăm sóc y tế kịp thời nếu các triệu chứng xảy ra sau khi rửa.
Tiếp xúc với mắt Nhanh chóng rửa mắt với nhiều nước trong khi nâng mí mắt. Hãy chắc chắn để loại bỏ bất kỳ kính áp tròng khỏi mắt trước khi rửa. Tiếp tục rửa trong ít nhất 15 phút. Xử lí y tế và mang theo những hướng dẫn này.
 
Các triệu chứng và tác dụng quan trọng nhất, cả cấp tính và chậm trễ
 
Hít phải                     Có thể gây ho hoặc kích ứng nhẹ.
Nuốt phải                  Có thể gây khó chịu nếu nuốt phải.
Tiếp xúc với da        Tiếp xúc với da kéo dài có thể gây đỏ và kích ứng.
Giao tiếp bằng mắt   Có thể gây kích ứng mắt tạm thời.
 
Chỉ dẫn xử lí y tế khẩn cấp và điều trị đặc biệt
Không có biện pháp sơ cứu cụ thể lưu ý. Điều trị triệu chứng.
_______________________________________________________________________________________
 1. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY
 
Phương tiện dập tắt
Phương tiện chữa cháy                       Có thể dập tắt đám cháy bằng cách sử dụng: Xịt nước. Bọt. Bột.
 
Các mối nguy hiểm đặc biệt phát sinh từ các chất hoặc hỗn hợp
Các mối nguy hiểm cụ thể                  Sản phẩm không cháy. Nếu đun nóng, hơi kích thích có thể được hình thành. Clorua hydro (HCl). Khi đun nóng và trong trường hợp hỏa hoạn, các oxit nitơ rất độc (NOx) được hình thành.
 
Lời khuyên dành cho lính cứu hỏa
Thiết bị bảo vệ cho lính cứu hỏa        Thiết bị thở độc lập và quần áo bảo hộ đầy đủ phải được mặc trong trường hợp hỏa hoạn.
_______________________________________________________________________________________
 1. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ TAI NẠN
 
Phòng ngừa cá nhân, thiết bị bảo vệ và quy trình khẩn cấp
Dừng rò rỉ nếu có thể mà không có bất kỳ rủi ro. Loại bỏ hoặc cô lập tất cả các nguồn đánh lửa. Mặc quần áo bảo hộ như được mô tả trong Phần 8 của bảng dữ liệu an toàn này.
 
Những phòng ngừa thuộc về môi trường
Không cho phép đi vào cống, cống rãnh hoặc dòng nước.
Phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch
Hấp thụ tràn với vật liệu thấm phù hợp. Thu gom chất thải trong các thùng chứa, niêm phong an toàn và giao cho xử lý theo quy định của địa phương. Xả với nhiều nước để làm sạch khu vực tràn. Không làm ô nhiễm nguồn nước hoặc cống rãnh.
 
Tham khảo các phần khác
Mặc quần áo bảo hộ như được mô tả trong Phần 8 của bảng dữ liệu an toàn này. Để xử lý chất thải, xem phần 13.
_______________________________________________________________________________________
 1. XỬ LÍ VÀ BẢO QUẢN
 
Thận trọng trong việc bảo quản
Cung cấp thông gió đầy đủ, đảm bảo rằng không vượt quá giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp được xác định. Tránh hít phải hơi / xịt và tiếp xúc với da và mắt. Giặt quần áo nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng.
 
Điều kiện lưu trữ an toàn, bao gồm các yếu tố không tương thích
Lưu trữ trong thùng chứa ban đầu đóng kín ở nơi khô ráo, thoáng mát và thông gió tốt. Tham khảo nhãn sản phẩm.
Loại lưu trữ: Tham khảo bảng dữ liệu sản phẩm.
 
Sử dụng đầu cuối cụ thể
Việc sử dụng được xác định cho sản phẩm này được trình bày chi tiết trong Phần 1. 
______________________________________________________________________________________
 1. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC / BẢO VỆ CÁ NHÂN
 
Thông số kiểm soát
Tên:
Giới hạn tiếp xúc nơi làm việc:
 
Kiểm soát phơi sáng
Thiết bị bảo hộ                       Găng tay bảo hộ, quần áo bảo hộ và kính an toàn
Điều kiện quy trình                Cung cấp trạm rửa mắt.
Các biện pháp kỹ thuật           Cung cấp thông gió đầy đủ. Quan sát giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp và giảm thiểu nguy cơ hít phải thuốc xịt.
Thiết bị hô hấp                       Không có khuyến nghị cụ thể nào được đưa ra, nhưng phải bảo vệ đường hô hấp nếu mức chung vượt quá giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp được đề xuất.
Bảo vệ tay                               Sử dụng găng tay bảo hộ phù hợp nếu có nguy cơ tiếp xúc với da. Găng tay phù hợp nhất phải được chọn tham khảo ý kiến ​​với nhà cung cấp găng tay, người có thể thông báo về thời gian hỏng của vật liệu găng tay. Găng tay nitrile được khuyến nghị, nhưng lưu ý rằng chất lỏng có thể xâm nhập vào găng tay. Không phù hợp để tiếp xúc thường xuyên. Khuyến khích thay đổi thường xuyên. Găng tay cao su hoặc Nitrile; độ dày 0,11 mm, ASTM F1671, DIN EN 455 hoặc
tương đương; AQL 1.5.
Bảo vệ mắt                              Đeo kính bảo hộ hoặc tấm chắn mặt. DIN 166 hoặc tương đương.
Bảo vệ khác                            Mặc quần áo phù hợp để ngăn chặn mọi khả năng tiếp xúc với da.
Các biện pháp vệ sinh            KHÔNG HÚT THUỐC KHU VỰC LÀM VIỆC! Rửa tay vào cuối mỗi ca làm việc và trước khi ăn, hút thuốc và sử dụng nhà vệ sinh. Rửa kịp thời nếu da trở nên ẩm ướt hoặc bị ô nhiễm. Kịp thời cởi bỏ bất kỳ quần áo nào bị nhiễm bẩn. Sử dụng kem dưỡng da phù hợp để ngăn ngừa khô da. Khi sử dụng không ăn, uống hoặc hút thuốc.
Bảo vệ da                                Mặc tạp dề hoặc quần áo bảo hộ trong trường hợp tiếp xúc. Giặt quần áo nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng.
______________________________________________________________________________________
 1. CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ HÓA HỌC
 
Thông tin về các tính chất vật lý và hóa học cơ bản
Dạng                                                               Chất lỏng
Màu sắc                                                          Trong (dạng cô đặc), xanh lá (dạng pha sẵn)
Mùi                                                                 Không mùi
Hòa tan                                                            Hòa tan trong nước.
Điểm sôi ban đầu và phạm vi sôi                   <100 @ 760 mm Hg
Điểm nóng chảy (° C)                                     ~ 0ºC
Mật độ tương đối                                            ~ 1 g / ml
Mật độ hơi (không khí = 1)                            Không xác định
Áp suất hơi                                                     Không xác định
Tốc độ bay hơi                                                Không xác định
Độ nhớt                                                           Không xác định
Giá trị độ hòa tan (G / 100G H2O @ 20 ° C) Không xác định
Nhiệt độ phân hủy (° C)                                 Không xác định
Điểm chớp cháy                                              Không áp dụng
Nhiệt độ đánh lửa tự động (° C)                     Không xác định
Giới hạn dễ cháy - Thấp hơn (%)                   Không áp dụng
Giới hạn dễ cháy - Trên (%)                          Không áp dụng
Hệ số phân vùng (N-Octanol / nước)                         Không được xác định
Tính chất nổ                                                    Không áp dụng
Tính chất oxy hóa                                           Không đáp ứng các tiêu chí cho quá trình oxy hóa
 
Thông tin khác
Không có
_______________________________________________________________________________________
 1. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG
 
Khả năng phản ứng
Không có mối nguy hiểm phản ứng được biết đến liên quan đến sản phẩm này.
Ổn định hóa học
Ổn định trong điều kiện lưu trữ và xử lý bình thường
Khả năng phản ứng nguy hiểm
Polyme hóa nguy hại                          sẽ không polyme hóa
Điều kiện cần tránh
Tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp.
Vật liệu không tương thích
Vật liệu cần tránh: chưa được biết
Sản phẩm phân hủy nguy hiểm
Chưa được biết
_______________________________________________________________________________________
 1. THÔNG TIN ĐỘC TÍNH
 
Thông tin về tác dụng độc hại
Thông tin độc tính
Độc tính cấp tính:                                                       Không có thông tin
Nhạy cảm với da                                                         Có thể gây kích ứng da
Tổn thương / kích ứng mắt nghiêm trọng:                 Có thể gây kích ứng mắt
Nhạy cảm hô hấp                                                        Có thể gây kích ứng
Không gây đột biến tế bào mầm (InVitro)                 Không xác định         
Tính gây ung thư                                                        Không xác định
Độc tính sinh sản - Khả năng sinh sản                       Không xác định
Độc tính cơ quan đích cụ thể - phơi nhiễm đơn lẻ:
STOT - Tiếp xúc một lần                                            Không xác định
Độc tính cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc nhiều lần:
STOT - Phơi nhiễm nhiều lần                                    Không xác định
Nguy hại bay hơi:
Độ nhớt                                                                       Không xác định
Hít phải                                                                       Ở nồng độ cao, hơi có thể kích thích họng và hệ hô hấp và gây ho.
Nuốt phải                                                                    Có hại nếu nuốt phải.
Tiếp xúc với da                                                           Chất lỏng có thể gây kích ứng da. Không phải là một chất nhạy cảm da.
Tiếp xúc mắt                                                               Xịt và hơi trong mắt có thể gây kích ứng
Cảnh báo về sức khỏe                                                 Được biết hoặc nghi ngờ gây đột biến. Được biết hoặc nghi ngờ chất gây ung thư cho con người.
Đường xâm nhập                                                        Nuốt. Da và / hoặc giao tiếp bằng mắt.
Thông tin độc tính về thành phần.                              NATRI AZIDE
_______________________________________________________________________________________
 1. THÔNG TIN SINH THÁI
 
Độc tính sinh thái                               Không có dữ liệu
Khác                                                    Có thể gây hại cho đời sống thủy sinh ở nồng độ rất thấp
 
Độ bền và phân hủy
Khả năng phân hủy                             Không có dữ liệu về khả năng phân hủy của sản phẩm này. Sản phẩm này dự kiến sẽ không dễ dàng phân hủy sinh học.
Tiềm năng tích tụ sinh học
Tiềm năng tích lũy sinh học               Không có dữ liệu về tích lũy sinh học. Sản phẩm không chứa bất kỳ chất nào được dự kiến là tích lũy sinh học.
Hệ số phân hủy                                   Không xác định
Tính di động trong đất
Di động:                                              Sản phẩm hòa tan trong nước.
Kết quả đánh giá PBT và vPvB
Không dự kiến là PBT hoặc vPvB
Tác dụng phụ khác
Không xác định
_______________________________________________________________________________________
 1. XEM XÉT XẢ THẢI
 
Thông tin chung          Chất thải được phân loại là chất thải nguy hại. Xử lý chất thải được cấp phép theo quy định của Cơ quan xử lý chất thải địa phương.
 
Phương pháp xử lý chất thải
Xử lý chất thải theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
_______________________________________________________________________________________
 1. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN
 
Tổng quát                                            Sản phẩm không nằm trong quy định quốc tế về vận chuyển hàng nguy hiểm (IMDG, IATA, ADR / RID).
Ghi chú giao thông đường bộ                         Không được phân loại
Ghi chú vận chuyển đường sắt           Không được phân loại
Ghi chú vận tải đường biển                Không được phân loại
Ghi chú vận tải hàng không                Không được phân loại
Số UN
Không áp dụng.
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc
Không áp dụng.
Loại nguy hiểm vận chuyển
Không áp dụng.
Nhóm đóng gói
Không áp dụng.
Mối nguy hiểm môi trường
Chất độc hại môi trường / Chất ô nhiễm biển
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng
Không áp dụng.
Vận chuyển với số lượng lớn theo Phụ lục II của MARPOL73 / 78 và Bộ luật IBC
Không áp dụng.
_______________________________________________________________________________________
 1. CÁC QUY ĐỊNH
 
Các quy định / luật pháp về an toàn, sức khỏe và môi trường dành riêng cho chất hoặc hỗn hợp
Quy tắc thực hành được phê duyệt                 Phân loại và ghi nhãn các chất và chế phẩm Nguy hiểm cho việc cung cấp. Bảng dữ liệu an toàn cho các chất và chế phẩm.
Hướng dẫn ghi chú                                         Giới hạn tiếp xúc nơi làm việc EH40.
Pháp luật EU
Quy định (EU) số 453/2010 ngày 20 tháng 5 năm 2010 Phụ lục II và Quy định (EC) số 1272/2008 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 16 tháng 12 năm 2008 về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp, và Quy định sửa đổi (EC) số 1907/2006 với các sửa đổi. Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng ngày 18 tháng 12 năm 2006 liên quan đến việc đăng ký, đánh giá, ủy quyền và hạn chế hóa chất (REACH), thành lập Cơ quan hóa chất châu Âu và bãi bỏ
Quy chế của Hội đồng (EEC) số 793/93 và Quy chế của Ủy ban (EC) số 1488/94 cũng như Chỉ thị của Hội đồng 76/769 / EEC và Chỉ thị của Ủy ban 91/155 / EEC, 93/67 / EEC, 93/105 / EC và 2000/21 / EC, bao gồm cả sửa đổi.
Đánh giá an toàn hóa chất
Không có đánh giá an toàn hóa chất được thực hiện.
_______________________________________________________________________________________
 1. THÔNG TIN KHÁC
 
Thông tin chung         Chỉ có người được đào tạo sử dụng vật liệu này.
 
Bảng diễn giải phân loại nguy hại
Acute Tox. 1 (Dermal) Độc cấp tính 1 (da liễu)
Acute Tox. 2 (Oral) Độc cấp tính 2 (đường uống)
Aquatic Acute 1 Nguy hại cấp tính cho môi trường nước loại 1
Aquatic Chronic 1 Nguy hại mãn tính với môi trường nước loại 1
Aquatic Chronic 3 Nguy hại mãn tính với môi trường nướcloại 3
H300 Tử vong nếu nuốt phải
H310 Tử vong khi tiếp xúc qua da
H400 Rất độc cho thủy sinh
H410 Rất độc cho thủy tinh với tác động kéo dài
H412 Có hại cho thủy sinh với tác động kéo dài
 
 
 
Khước từ
Thông tin này chỉ liên quan đến vật liệu cụ thể được chỉ định và có thể không hợp lệ đối với vật liệu đó được sử dụng kết hợp với bất kỳ vật liệu nào khác hoặc trong bất kỳ quy trình nào. Thông tin đó là theo sự hiểu biết tốt nhất, chính xác, đáng tin cậy và niềm tin của công ty, kể từ ngày được chỉ định. Tuy nhiên, không có bảo đảm hoặc đại diện bảo hành nào được thực hiện với độ chính xác, độ tin cậy hoặc tính đầy đủ của nó. Trách nhiệm của người dùng là xác định khả năng áp dụng các dữ liệu này vào việc xây dựng các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết.
Bio SB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng sản phẩm trên hoặc thông tin có trong phiếu an toàn hóa chất này.
 
 
 
 
 
Sản phẩm cùng loại

● HALOSPERM

Liên hệ với chúng tôi

● Hóa chất Bio SB

Liên hệ với chúng tôi

● Kit định lượng HIV-1 / COVID

Liên hệ với chúng tôi

SPL

Liên hệ với chúng tôi

Pipette Controller pipet4u® Oasis 0.1-100 ml

Liên hệ với chúng tôi

Pfaltz & Bauer

Liên hệ với chúng tôi

Hóa chất & vật tư vi sinh

Liên hệ với chúng tôi

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • PHÒNG TỔNG HỢP

 • 024-38221504 Ext 1

 • PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • 024-38221504 Ext 2

 • PHÒNG DỰ ÁN / KINH DOANH / BÁN HÀNG

 • 0904.131.988

 • info@technimexvn.com

 • PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

 • 024-38221504 Ext 4

 • PHÒNG Y DƯỢC

 • 0904.131.988

 • 024-38221504 Ext 35

ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO

DỊCH VỤ

DỰ ÁN