Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật Technimex chuyên cung cấp hóa chất, vật tư cho xét nghiệm / sản xuất hãng Merck-Sigma / Roche / Bio SB; cho thuê UPS

CHI TIẾT SẢN PHẨM Pipette Controller pipet4u® Oasis 0.1-100 ml

Trang chủ Hóa chất và vật tư Pipette Controller pipet4u® Oasis 0.1-100 ml

Pipette Controller pipet4u® Oasis 0.1-100 ml

Giá mời liên hệ với chúng tôi

Trạng thái: Pipette Controller pipet4u® Oasis 0.1-100 ml

Thông tin chi tiết
Pipette Controller pipet4u® Oasis 0.1-100 ml

Quality EP_Oasis

 

Membran Filters
 

Tropfen 

Secure handling - Replacable membrane filter to minimize risk of contamination

Tropfen Pipetting speed control - Adapt pipetting speed depending on sample viscosity with 3 selectable speeds
Tropfen Comfortable and effortless pipetting - Light weight pipette design/Smooth push buttons for precise pipetting control/Ergonomic design for easy operation/Cordless working (8 hours with no need to recharge)/Silent high power motor
Sản phẩm cùng loại

● HALOSPERM

Liên hệ với chúng tôi

● Hóa chất Bio SB

Liên hệ với chúng tôi

● Kit định lượng HIV-1 / COVID

Liên hệ với chúng tôi

SPL

Liên hệ với chúng tôi

Pfaltz & Bauer

Liên hệ với chúng tôi

Hóa chất & vật tư vi sinh

Liên hệ với chúng tôi

Bảng dữ liệu an toàn (SDS)

Liên hệ với chúng tôi

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • PHÒNG TỔNG HỢP

 • 024-38221504 Ext 1

 • PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 • 024-38221504 Ext 2

 • PHÒNG DỰ ÁN / KINH DOANH / BÁN HÀNG

 • 0904.131.988

 • info@technimexvn.com

 • PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

 • 024-38221504 Ext 4

 • PHÒNG Y DƯỢC

 • 0904.131.988

 • 024-38221504 Ext 35

ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO

DỊCH VỤ

DỰ ÁN